Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

FORSIDE 

Print

Velkommen til Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Formål Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter har til formål at styrke frugt- og gartneribrugets udviklingsmuligheder og konkurrenceevne ved i overensstemmelse med § 7, stk. 1, i lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den fælles landbrugspolitik m.v. at finansiere foranstaltninger i forbindelse med: Afsætningsfremme, forskning og forsøg, produktudvikling, rådgivning, uddannelse, sygdomsforebyggelse og sygdomsbekæmpelse, kontrol, medfinansiering af initiativer under EU-programmer samt i øvrigt foranstaltninger, som ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri giver sin tilladelse til. Midlerne skal anvendes inden for de sektorer, hvor de er opkrævet.

Bestyrelse i Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter

Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en enig udtalelse fra Landbrugsraadet, Dansk Gartneri og Økologisk Landsforening:

Søren Flink Madsen
Gartneriejer
Bestyrelsesnæstformand GASA Nord Grønt
Bestyrelsesnæstformand Dansk Gartneri
Bestyrelsesformand GAU.
Skovhøjvej 8
8752 Østbirk

Torben Leisgaard
Afdelingsleder Frijsenborg Planteskole
Bestyrelsesmedlem Danske Planteskoler
Søbygårdsvej 15
8450 Hammel

Søren Olesen
Gartneriejer
Formand for Brancheduvalget for Frugt og Grønt
Råbjergvej 20
4230 Skælskør

Lars Skytte
Gartneriejer
Bestyrelsesmedlem Økologisk Landsforening.
Dømmestrupvej 44
5792 Årslev

Jens Holme Pedersen
Gartneriejer.
Udvalgsmedlem i Brancheudvalget for Frugt og Grønt.
Kogsbøllevej 42
5800 Nyborg

Torben Lippert
Sekretariatschef Dansk Gartneri
Axeltorv 3
1609 København V

Nicolai Abildgaard
By Growers
Bestyrelsesmedlem Flora Dania
Nyborgvej 651
5220 Odense SØ
 

Henrik Hyldegaard Hansen
Gartneriejer
Bestyrelsesmedlem GAU
Ingersvej 4, Sengeløse
2640 Hedehusene
 

 

 

 


Fødevareministeren har den 1. november 2016 udpeget følgende bestyrelsesmedlemmer på grundlag af en fælles udtalelse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd, Forbrugerrådet, Det Frie Forskningsråd og Det Strategiske Forskningsråd:

Leif Bach Jørgensen
Det Økologiske Råd
Kompagnistræde 22
1208 København K

Martin Jensen
Århus Universitet Institut for Fødevarer-havebrugsproduktion Kirstinebjergvej 10
5792 Årslev

Majken Pagter
Aalborg Universitet Institut for Kemi og Biovidenskab Frederik Bajersvej 7
9220 Aalborg

Renate Müller
Københavns Universitet Institut for Jordbrugsvidenskab
Faggruppen for Afgrødevidenskab
Højbakkegård Allé 21
2630 Taastrup

 

Bestyrelsen har på møde den 19. januar 2017 konstitueret sig således:

Bestyrelsesformand                                         Bestyrelsesnæstformand

Søren Flink Madsen                                          Majken Pagter

Kontakt:

  • Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter
  • CO/ Dansk Gartneri
  • Hvidkærvej 29
  • 5250 Odense SV
  • Telefon 36 16 62 00
  • Mail info@prdfond.dk