Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Lovgrundlag 

Print

For anvendelse af tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget gælder flg. regler.

Overordnet nationalt lovgrundlag.

Landbrugsstøtteloven (retsinformation.dk) 


Overordnede nationale administrative bestemmelser.

Administrationsbekendtgørelser:

Administrationsbekendtgørelsen (retsinformation.dk) Gældende fra 1. januar 2021.

Administrationsbekendtgørelsen (retsinformation.dk) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022


Nationale årlige bestemmelser.

Opkrævningsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1814 af 4. december 2020.pdf Bekendtgørelsen er gældende fra 1. januar 2021

Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter (retsinformation.dk) Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. januar 2022


Overordnede EU bestemmelser.

EU statsstøtteregler findes her:

Bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 5. juli 2019 til 31. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 2129 af 17. december 2020

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 1. januar 2021.

 

Markedsordningen for frugt og grønt.

I artikel 1 litra i (del IX side 105) findes oversigt over de afgrøder, som er omfattet af ordningen og dermed omhandlet af afgiftspligten til fonden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308_2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter


Fondens vedtægter.

Vedtægter Produktionsafgiftsfonden 12. august 2019.pdf