Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Lovgrundlag 

Print

For anvendelse af tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget gælder flg. regler.

A. Overordnet nationalt lovgrundlag.

LBK nr. 231 af 22. marts 2018 Landbrugsstøtteloven

B. Overordnede nationale administrative bestemmelser.

Administrationsbekendtgørelser:

Bek nr.1663 14. december 2018

Gældende fra 1. januar 2019 til 31. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 2128 af 17. december 2020

Gældende fra 1. januar 2021.

 

C. Nationale årlige bestemmelser.

Opkrævningsbekendtgørelser:

Bekendtgørelse nr. 1188 af 25. november 2019.pdf

Bekendtgørelsen er gældende fra 1. januar til 31. december 2020

Bekendtgørelse nr. 1814 af 4. december 2020.pdf

Bekendtgørelsen er gældende fra 1. januar 2021

 

D. Overordnede EU bestemmelser.

EU statsstøtteregler findes her:

Bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 5. juli 2019 til 31. december 2020.

Bekendtgørelse nr. 2129 af 17. december 2020

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 1. januar 2021.

 

Markedsordningen for frugt og grønt.

I artikel 1 litra i (del IX side 105) findes oversigt over de afgrøder, som er omfattet af ordningen og dermed omhandlet af afgiftspligten til fonden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308_2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

 

E. Fondens vedtægter.

Vedtægter Produktionsafgiftsfonden 12. august 2019.pdf