17. oktober 2019 - 05:51Lovgrundlag 

For anvendelse af tilskud fra Produktionsafgiftsfonden for frugt og gartneriprodukter og Promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget gælder flg. regler.

A. Overordnet nationalt lovgrundlag.

LBK nr. 231 af 22. marts 2018 Landbrugsstøtteloven

B. Overordnede nationale administrative bestemmelser.

Administrationsbekendtgørelser:

Bek. gørelse nr. 1099 af 21.september 2010

Gældende til 31. december 2016

Bek. gørelse nr. 1703 af 16. december 2016

Gældende fra 1. januar 2017

 

C. Nationale årlige bestemmelser.

Opkrævningsbekendtgørelser:

Bek. gørelse nr.1362 af 24. november 2016

Bekendtgørelsen er gældende til 31. december 2018

Bek nr.1669 14.12.2018

Bekendtgørelsen er gældende fra 1. januar 2019

 

D. Overordnede EU bestemmelser.

EU statsstøtteregler findes her:

Bekendtgørelse nr. 977 af 26. august 2015

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende til 4.juli 2019

Bekendtgørelse nr. 678 af 3. juli 2019.pdf

Bekendtgørelsen er en opsamling på de væsentligste statsstøtteregler og er gældende fra 5. juli 2019.

Markedsordningen for frugt og grønt.

I artikel 1 litra i (del IX side 105) findes oversigt over de afgrøder, som er omfattet af ordningen og dermed omhandlet af afgiftspligten til fonden.

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1308_2013 af 17. december 2013 om en fælles markedsordning for landbrugsprodukter

 

E. Fondens vedtægter.

Se fondens Vedtægter

landskab5.jpg