Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Ansøg om tilskud 

Print

Formål:

Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl.

Fondenes forvaltning skal finde sted inden for rammerne af den gældende lovgivning for jordbrugets fonde samt være åben og transparent. Landbrugsstøtteloven definerer de typer af aktiviteter, som fondene kan yde støtte til. Det gælder for eksempel afsætningsfremme, forskning & udvikling samt rådgivning.

Fondsbestyrelsen skal sikre, at bevillingerne bedst muligt omsættes til konkrete resultater til gavn for gartnerierhvervet. Relevansen vurderes både i et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Ansøgningsmateriale:

Alt ansøgningsmateriale og vilkår enslydende med promilleafgiftsfonden for frugtavlen og gartneribruget.

Hent Ansøgningsskema 2021 inklusive vejledning.docx

Målsætning og strategi:

Fonden har forud for ansøgningsrunden formuleret en målsætning og strategi for effekten af sine aktiviteter med opstillede effektmål for udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder.

Tildelingskriterier:

Som en hjælp til ansøgere beslutter fonden tildelingskriterier, som anvendes i prioriteringen mellem indkomne ansøgninger. Herudover har fonden en lille guide omkring den gode ansøgning.

Fravigelse:

Strategi og tildelingskriterier kan fraviges, hvis det er fagligt begrundet.

Effektvurdering:

Fonden vil vurdere effekten af udvalgte aktiviteter eller strategiske fokusområder og fonden vil anvende effektvurderingerne i den løbende udvikling af strategien.

Bestyrelsen kan udtage udvalgte projekter til særlig effektvurdering, hvor ansøger indenfor en aftalt økonomisk ramme skal selvevaluere projektresultatet jf. nærmere vilkår.

Ordinær ansøgningsrunde om tilskud i kalenderåret 2021 er opslået den 27. maj 2020.

For at ansøgninger kan komme i betragtning gælder flg.:

 • Ansøgningsskema skal benyttes (hentes ovenfor og ved indsendelse slettes vejledningen).
 • Ansøgningsskema skal være udfyldt korrekt i sin helhed og forsynet med underskrift i original.
 • Ansøgningsskema indsendes via mail som vedhæftet PDF.
 • Bilag til ansøgningen indsendes som en separat PDF (scannede dokumenter bedes undgået, da de fylder for meget)
 • Ansøgningen skal være fonden i hænde til den angivne frist (der afgives kvittering for modtagelsen).

Ansøgningsfrist:

Ansøgninger skal være fonden i hænde senest den 7. september 2020 kl. 12.00

Estimerede sektoropdelte beløbsrammer:

 • Væksthusgrøntsager 1.000.000 kr.
 • Planteskoler             2.600.000 kr.
 • Frugt & bær             3.600.000 kr.
 • Potteplanter             1.000.000 kr.
 • Frilandsgrøntsager    4.300.000 kr.
 • Ialt                        12.500.000 kr.