06. maj 2021 - 15:08Ansøg om tilskud 

Formål:

Formålet med gartneribrugets fonde er at etablere et finansielt grundlag for tilskud til rammeforbedrende aktiviteter for sektoren gartneri og frugtavl.

Fondenes forvaltning skal finde sted inden for rammerne af den gældende lovgivning for jordbrugets fonde samt være åben og transparent. Landbrugsstøtteloven definerer de typer af aktiviteter, som fondene kan yde støtte til. Det gælder for eksempel afsætningsfremme, forskning & udvikling samt rådgivning.

Fondsbestyrelsen skal sikre, at bevillingerne bedst muligt omsættes til konkrete resultater til gavn for gartnerierhvervet. Relevansen vurderes både i et erhvervsmæssigt og et samfundsmæssigt perspektiv.

Ordinær ansøgningsrunde om tilskud i kalenderåret 2021 opslået den 27. maj 2020 er gennemført.

Bestyrelsen har behandlet alle indkomne ansøgninger på bestyrelsesmøde den 6. oktober 2020 og alle ansøgere har fået svar ved brev af 7. oktober 2020.

Næste ansøgningsrunde forventes at blive opslået i maj måned 2021 og vil omhandle tilskud i 2022.