Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Oplysningskemaer 

Print

Indberetning af grundlag til afgiftsberegning sker i henhold til bekendtgørelse nr. 1188 af 25. november 2019 § 4 stk. 5 på et oplysningsskema, som fås hos fondens administrator Dansk Gartneri.

Oplysningsskema 2020  (aktivitet i 2019)

Olysningsskema 2019  (aktivitet i 2018)

 

Supplerende vejledning potte- og planteskoleplanter (afgrænsning af potteplanter og planteskoleplanter).

 

I henold til bekendtgørelsens § 4 stk. 4 skal skal opgørelsen (grundlag > 2 nio. kr.) attesteres enten af en driftsøkonomisk konsulent eller en godkendt revisor.

Godkendte revisorer er enten registrerede eller statsautoriserede og er som sådanne omfattet af erklæringsbekendtgørelsen.

Revisorerne udfører opgaven efter aftale med den indberetningspligtige. Fonden anerkender revisorerklæring uden sikkerhed og har som vejledning nedenstående forslag til erklæring.

Erklæring til oplysningsskema 2020 i henhold aftalte arbejdshandlinger 2020.pdf

 

Vejledende revisorpåtegning i Word kan hentes her:Erklæring til oplysningsskema i henhold til aftalte arbejdshandlinger 2020.docx