Websitet anvender cookies. Læs mere... 
 

Oplysningskemaer 

Print

Oplysningsskemaer

Indberetning af grundlag til afgiftsberegning sker i henhold til gældende bekendtgørelse.

Afgiftsåret 2021 har udgangspunkt i aktiviteterne i 2020 og er omfattet af bekendtgørelse nr. 1814 af 4. december 2020.

Skema inklusive vejledning, lovgrundlag og ”vigtigt nyt” hentes nedenstående.

Oplysningsskema 2021.

Hent Oplysningsskema 2021.pdf

Afgiftsgrundlag under 10 mio. kr. bekræftes på tro og love af virksomheden på skemaet.

Attestation af afgiftsgrundlag

Attestationskravet for 2021 er hævet fra 2 mio. kr. til 10 mio. kr.

Afgiftsgrundlag på 10 mio. kr. og derover skal attesteres af en godkendt revisor eller en økonomi- og regnskabskyndig konsulent.

 

  1. Godkendte revisorer (statsautoriserede eller registrerede) skal erklære sig om opgørelsens overensstemmelse i henhold til ISRS 4400 DK (§ 4 stk. 6).

Erklæringen afgives i et skema som hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Revisorer må således ikke påtegne selve oplysningsskemaet og heller ikke afgive erklæringen på anden måde end i den lovhjemlede erklæring.

Se erklæring.

Erklæring_-_Aftalte_arbejdshandlinger

Bilag_til_Erklæring_om_aftalte_arbejdshandlinger

 

  1. Uafhængig økonomi- og regnskabskyndige konsulenter skal erklære sig om opgørelsens overensstemmelse med virksomhedens registreringer og bogholderi som værende korrekt kategoriseret på skemaet (§ 4 stk.7).

Erklæringen afgives i et skema som hentes på Landbrugsstyrelsens hjemmeside. Økonomikonsulenter må således ikke påtegne selve oplysningsskemaet og heller ikke afgive erklæringen på anden måde end i den lovhjemlede erklæring.

Konsulentens attestationsberettigelse skal kunne verificeres.

Se erklæring.

Attestationsskema_-_Uafhængig_økonomi-_og_regnskabssagkyndig_konsulent

Oplysningsskema 2020 og tidligere er underlagt andre bestemmelser og kan hentes nedenstående:

Hent oplysningsskema 2020 og 2019 nedenfor

Oplysningsskema 2020  (aktivitet i 2019)

Olysningsskema 2019  (aktivitet i 2018)

 

Til hjælp for afklaring af spørgsmål om forskellen på planteskoleplanter og potteplanter se nedenstående supplerende vejledning:

Supplerende vejledning potte- og planteskoleplanter (afgrænsning af potteplanter og planteskoleplanter).