Produktionsafgifter

Opkrævning af afgifter

Af al danskproduceret frugt og alle danskproducerede gartneriprodukter omfattet af den fælles markedsordning for landbrugsprodukter betales en afgift.

Afgiften, der opkræves som en omsætnings- og grundafgift, anvendes til fremme af erhvervsøkonomiske foranstaltninger inden for produktionen og afsætningen af frugt og gartneriprodukter. 

Følgende gartneriprodukter er omfattet af afgiftspligt:
1) Potteplanter, herunder afskårne blomster, snitgrønt, blomsterløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løgblom‐ ster).
2) Grøntsager på friland eller i væksthus samt dyrkede svampe.
3) Planteskoleplanter.
4) Kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt.

Undtaget fra afgiften er juletræer (uden rod), grangrene, fyrregrene, mos, lav, græs o.lign. til buketter og pynt, birkegrene, pilegrene samt tørrede, farvede, blegede og imprægnerede blade, samt grene og andre plantedele under toldposition 06.04.

Afgift påhviler følgende virksomheder:
1) For potteplanter, afskårne blomster, snitgrønt, bloms‐ terløg og -knolde (tørløg, tørknolde og løgblomster), grøntsager og dyrkede svampe påhviler afgiften den virksomhed, der producerer sådanne produkter.
2) For planteskoleplanter påhviler afgiften den virksom‐ hed, der producerer eller afsætter planteskoleplanter.
3) For kernefrugt, stenfrugt og busk- og bærfrugt påhviler afgiften den virksomhed, der producerer sådanne produkter.

Bekendtgørelsen tilgås her: Bekendtgørelse om produktionsafgift på frugt og gartneriprodukter.

Indberetningen sker her: https://prd-oplysningsskema.dk/